تایلند

سفرنامه تایلند بی شک می تواند نامش تایلندگردی باشد، چرا که از بانکوک، تا شمال تایلند یعنی چیانگ مای و چیانگ رای سفر کردم و سپس سفر خود را در کانچانابوری، لاپبوری و آیوتایا ادامه داده تا به جزیره های پایین آن یعنی جزیره پنگان، جزیره تائو، جزیره سامویی و سرانجام کرابی و جزیره پوکت برسم. تایلند جایی دیگر از این جهان است، جایی که به هیچ جای دیگری شبیه نیست. مردم تایلند یکی از مهربان ترین ملیت های جهان هستند. از همان لحظه ی اول که به فرودگاه بانکوک رسیدم و تا لحظه ی آخر چیزی جز لبخند از مردم تایلند ندیدم. تایلند یعنی سرزمین لبخندها و عشق. تایلند جایی است که تکه ای قلبم را در آن جا گذاشته ام، خاطرات من در تایلند هیچگاه فراموش نخواهند شد.

در این بخش 4 پست وجود دارد. از کادر جستوجو برای یافتن پست ها استفاده کنید