روسیه

روسیه کشوری بزرگ و پر از شهر های زیباست، در این قسمت سعی کردم بیشتر در مورد مراسمات و فرهنگ ها و همینطور مکان هایی حرف بزنم که کمتر جاذبه گردشگری هستند. از دیدارم با مردم روس مینویسم همینطور از مهمان نوازی آنها.

در این بخش 4 پست وجود دارد. از کادر جستوجو برای یافتن پست ها استفاده کنید